Điều khoản sử dụng

 

Sửa đổi lần cuối: 20/06/2015

 

Cám ơn bạn đã sử dụng website www.gojocv.com. Bằng việc truy cập và sử dụng tính năng mà website www.gojocv.com cung cấp, bạn đã đồng ý những điều khoản mà chúng tôi đưa ra. Vui lòng dành thời gian và đọc cẩn thận những điều khoản dưới đây.

1. Tuyên bố

GojoCV là công cụ tạo CV trực tuyến hoàn toàn miễn phí và chúng tôi không thu chi phí nào cho việc tạo CV của người sử dụng.

Chúng tôi không hỗ trợ việc tạo CV, người sử dụng tự chủ động.

GojoCV không cung cấp dịch vụ thu lợi nhuận.

GojoCV không kinh doanh, mua bán hay hoạt động thương mại điện tử.

Chúng tôi không đăng tải, tuyên truyền những thông tin trái pháp luật.

2. Định nghĩa

Mỗi CV được tạo ra sẽ có hai phiên bản là: phiên bản xem trực tuyến (sau đây gọi là CV URL), phiên bản tập tin PDF (sau đây gọi là CV PDF).

Người sử dụng được gọi thay cho Khách (người truy cập website nhưng chưa đăng nhập) hoặc "Thành viên" (người truy cập website đã đăng ký và đăng nhập).

3. Sử dụng tính năng của website www.gojocv.com

Người sử dụng chủ động đăng ký tài khoản hoặc được GojoCV cung cấp tài khoản miễn phí khi sử dụng tính năng tại website.

Người sử dụng và GojoCV không hề có mối quan hệ liên doanh, đối tác, lao động nào liên quan đến việc kinh doanh, mua bán.

Bạn chỉ được phép sử dụng những tính năng mà chúng tôi cho phép hiển thị trên giao diện website.

Việc sử dụng tính năng không đồng nghĩa với việc bạn được quyền sỡ hữu nội dung, hình ảnh của chúng tôi (trừ nội dung, hình ảnh mà bạn thấy ở CV URL, CV PDF, vì đó là thông tin mà chúng tôi thu thập từ bạn).

Chúng tôi khuyến khích người sử dụng đóng góp ý kiến để GojoCV nâng cấp tính năng phù hợp với nhu cầu thực tế.

4. Tài khoản của bạn tại www.gojocv.com

Thông tin đăng nhập tài khoản, cụ thể là mật khẩu, chỉ duy nhất người tạo tài khoản đó biết. Chúng tôi không biết và không xem được.

5. CV mà bạn tạo ra tại www.gojocv.com

Người tạo CV chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung trên CV URL và CV PDF.

Người sử dụng có toàn quyền với CV mà mình tạo ra như: chỉnh sửa, xóa, tải CV PDF, chia sẻ CV (xem thêm Chính sách bảo mật, khoản "Chia sẻ thông tin").

Người sử dụng khác hoàn toàn không có quyền chỉnh sửa, xóa CV mà bạn tạo ra.

CV URL của bạn không được chúng tôi công bố ra ngoài Internet (xem thêm Chính sách bảo mật, khoản "Bảo mật thông tin").

Chúng tôi có quyền xóa CV của bạn bất cứ lúc nào mà không thông báo trước nếu phát hiện CV mang nội dung trái pháp luật.

7. Hành vi bị cấm

Chúng tôi có quyền xóa tài khoản, thông tin cá nhân và tất cả dữ liệu liên quan khi người sử dụng có những hành vi sau:

  • Cố gắng sử dụng những tính năng không hiển thị trên giao diện website. Có hành vi chiếm tài khoản, can thiệp kỹ thuật, ảnh hưởng đến hoạt động của website.
  • Hành vi spam, tạo ra nhiều thông tin mang nội dung vô nghĩa, lặp lại.
  • Đăng tải thông tin trái quy định pháp luật. Đăng tải thông tin cá nhân, riêng tư của người khác để âm mưu trục lợi trái pháp luật. Đăng tải nội dung vi phạm bản quyền.

8. Từ chối trách nhiệm

GojoCV không chịu trách nhiệm về nội dung CV mà người sử dụng tạo ra. Chúng tôi sẽ xóa khỏi trang web nếu phát hiện CV có nội dung vi phạm điều khoản.

Chúng tôi không bảo đảm thông tin được an toàn 100% vì thực trạng về tính bảo mật của Internet.

Chúng tôi không có chính sách kiểm duyệt thông tin, nội dung CV do người sử dụng tạo ra.

9. Điều khoản khác

Bạn có quyền xóa bỏ tất cả những thông tin cá nhân của mình bằng cách gửi mail cho chúng tôi (Email được tìm thấy ở trang Liên hệ).

Nếu có trường hợp tranh chấp cho là hợp lý, khả thi chúng tôi có quyền xóa tất cả thông tin mà người sử dụng có tại website.

10. Về điều khoản này

Chúng tôi có quyền thay đổi, bổ sung các điều khoản mà không cần thông báo trước. Những thay đổi/bổ sung có hiệu lực ngay khi được đăng tải tại trang này, và bạn sẽ chấp nhận những thay đổi/bổ sung khi truy cập, sử dụng tính năng của website.

Nếu có sự mâu thuẩn giữa các điều khoản, điều khoản bổ sung sau sẽ có hiệu lực.