Chính sách bảo mật

 

Sửa đổi lần cuối: 20/06/2015

 

GojoCV cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của người sử dụng. Bằng việc truy cập và sử dụng các tính năng của website www.gojocv.com, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật của GojoCV. Xin hãy dành thời gian, đọc cẩn thận những điều khoản dưới đây để hiểu rõ những gì chúng tôi thu thập và sử dụng từ thông tin mà bạn cung cấp.

1. Quy định chung

Khi sử dụng website www.gojocv.com, chúng tôi muốn bạn thực sự tin tưởng GojoCV, bằng cách cho bạn hiểu rõ chúng tôi làm gì với thông tin mà bạn cung cấp. Chính sách bảo mật sẽ giải thích:

 • Loại thông tin mà chúng tôi thu thập.
 • Lý do thu thập.
 • Cách chúng tôi sử dụng thông tin đó.
 • Bảo mật thông tin.

2. Thu thập thông tin

GojoCV thu thập thông tin từ người sử dụng thông qua các cách sau:

 • Đăng ký tài khoản
  Chúng tôi cần bạn đăng ký tài khoản để sử dụng tính năng của website www.gojocv.com. Việc này hoàn toàn mang tính tự nguyện từ người sử dụng. Thông tin chúng tôi cần lưu trữ bao gồm: họ tên, email.
 • Tạo CV
  Chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân như: họ tên, email, số điện thoại, địa chỉ, và những thông tin khác liên quan đến lịch sử nghề nghiệp, sở thích cá nhân, quá trình học tập, kỹ năng bản thân nhằm mục đích tạo ra một Hồ sơ cá nhân (sau đây gọi là CV) phục vụ cho nhu cầu người sử dụng. Thông tin này được người sử dụng cung cấp một cách tự nguyện.
 • Cookie
  Cookie là một tập tin nhỏ được lưu trên thiết bị truy cập website của bạn. Chúng tôi dựa vào cookie để giữ trạng thái đăng nhập cho người sử dụng.

3. Mục đích của thu thập thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin hoàn toàn vì mục đích phục vụ người sử dụng. Cụ thể như sau:

 • Tạo tài khoản trên website www.gojocv.com.
 • Dùng thông tin để xác minh, cho phép sử dụng tính năng trên website.
 • Tạo một bản CV cho phép xem trực tuyến (sau đây gọi là CV URL).
 • Tạo CV với phiên bản tập tin PDF cho phép tải về (sau đây gọi là CV PDF).
 • Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân để liên hệ trực tiếp với bạn thông qua email, điện thoại cho những trường hợp như: cảm ơn, thông báo kỹ thuật, bảo mật, tính năng mới.

4. Lưu trữ thông tin

GojoCV sẽ lưu trữ thông tin của bạn để bảo đảm website hoạt động, đúng với những điều mà Khoản "Mục đích của thu thập thông tin" nói đến.

5. Chia sẻ thông tin

Khi sử dụng tính năng tạo CV, chúng tôi cung cấp cho riêng bạn (người tạo CV) CV URL để xem CV trực tuyến. Với CV URL này, bất kỳ người nào khác biết đến (nhà tuyển dụng, bạn bè, người thân mà bạn đã chia sẻ CV URL) đều có thể xem CV, tải về CV PDF hoặc chia sẻ với nhiều phương thức khác.

Chúng tôi không chủ động chia sẻ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai và cho bất kỳ mục đích sinh lợi bất hợp pháp nào.

6. Bảo mật thông tin

GojoCV luôn quan tâm và quan ngại đến vấn đề đánh cắp thông tin cá nhân. Môi trường Internet chưa bao giờ cộp mác an toàn thông tin 100%. Với hiện thực đó, chúng tôi chỉ cam kết sẽ cố găng hết sức về mặt kỹ thuật để bảo đảm an toàn thông tin người sử dụng. Nếu không đồng ý, bạn có thể ngưng sử dụng và rời khỏi website www.gojocv.com.

Thông tin đăng nhập tài khoản tại www.gojocv.com, cụ thể là mật khẩu, chỉ duy nhất người tạo tài khoản đó biết. Chúng tôi không biết và không xem được.

Về CV URL, chúng tôi không công bố ra ngoài Internet. Công bố mà chúng tôi nói đến, không bao gồm, đồng nghĩa hay tương đương với trường hợp mà Khoản "Chia sẻ thông tin" nói đến.

7. Trách nhiệm của người sử dụng

Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình bao gồm email, mật khẩu.

Với CV URL, chỉ nên chia sẻ nếu người nhận thực sự cần thiết để biết đến.

8. Thay đổi chính sách bảo mật

GojoCV hoàn toàn giữ quyền thay đổi, bổ sung chính sách bảo mật hay nội dung ở trang này mà không cần thông báo trước. Những thay đổi/bổ sung có hiệu lực ngay khi đăng tải trên website, và người sử dụng sẽ đồng ý bị ràng buộc bởi những thay đổi/bổ sung này khi sử dụng tính năng mà website cung cấp tại thời điểm đó.